”Art & porn” fokuserar på det nakna och inte på analysen

3 técnicas en farmacia

Med två stora satsningar möter Örebro läns museum hösten 2019. Den ena är utställningen Möjligheternas spegel Sinnenas begär som öppnar på...
31 oktober 2019 14:02

Malmöfestivalen 2019 - Sydsvenskan

Den 19 oktober invigs barnens egen konstbiennal. Under sommaren har Örebro kommun anlagt en ny pumptrackbana i Ånnaboda. I början av sommaren invigdes också en pumptrackbana...
”Art & porn” fokuserar på det nakna och inte på analysen - Sydsvenskan
Den 19 oktober invigs barnens egen konstbiennal.