Vägen stängdes av i ungefär 45 minuter efter olyckan.
Därför får flickvännen hårdare straff.

C: Minusutsläpp av koldioxid ska belönas

31 oktober 2019 02:19 Under sommaren har Örebro kommun anlagt en ny pumptrackbana i Ånnaboda. I början av sommaren invigdes också en pumptrackbana...
Fotbollsförening står inte bakom protesten i Lommas kommunhus
Christian Sonesson fick med sig Moderaterna på att sänka straffåldern