Alexander Agrell har hört Theo Croker på Mejeriet.
Högblank Beethoven och smör-Beethoven – men var är bananas-Beethoven?
Philip Glass symfoni dövar och livar samtidigt, skriver Carlhåkan Larsén.
Så var den folkkära sångarens konsert på KB.